ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

28/11/2011

"മാറാനാതാ" ബൈബിള്‍ കണ്‍വെന്ഷന്‍ 2011

നമ്മുടെ ഇടവകയില്‍ ഡിസം. 9 മുതല്‍ 11 വരെ ദിവസങ്ങളില്‍  വൈകിട്ട് 5 മുതല്‍ 9.30 വരെ  ബ്ര. സന്തോഷ്‌ കരുമത്ര & ടിം നയിക്കുന്ന ബൈബിള്‍ കണ്‍വെന്ഷന്‍ നടത്തുന്നു. എല്ലാവര്ക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം.

No comments:

Post a Comment