ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

28/07/2011

ഒരുമയുടെ പാഠങ്ങള്‍

 കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച്ച 24 ന്‌ അമ്മാടം ഇടവക ജനങ്ങളുടെ ഒത്തൊരുമയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഒന്നുച്ചേര്‍ന്നു. പാരിഷ്ഹാളിണ്റ്റെ ഫ്ലോറ്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്‌ എല്ലാവരും ഒന്നു ചേര്‍ന്നു നടത്തി.