ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

20/12/2011

Elders' Day ആഘോഷിച്ചു

അമ്മാടം ഇടവകയിലെ മാതൃസംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ Elders' Day ആഘോഷിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 നു ദിവ്യബലിയും ശേഷം സമ്മാനവിതരണവും സ്നേഹവിരുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു.

11/12/2011

"മാറാനാതാ" 2011

"മാറാനാതാ" ബൈബിള്‍ കണ്‍വെന്ഷനിലെ ദിവ്യകാരുണ്യ  പ്രദക്ഷണത്തില്‍ നിന്ന് 


08/12/2011

"മാറാനാതാ" ബൈബിള്‍ കണ്‍വെന്ഷന്‍ 2011

"മാറാനാതാ" ബൈബിള്‍ കണ്‍വെന്ഷന്‍ 2011 മാര്‍ റാഫേല്‍ തട്ടില്‍ പിതാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.