ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

28/11/2011

മിഷന്‍ സണ്ടേ 2011 മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇടവകയില്‍ മിഷന്‍ സണ്ടേ യോടനുബന്ധിച്ചു നടത്തിയ മിഷന്‍ സണ്ടേ കളക്ഷന്‍ മത്സരത്തില്‍ സെ. തോമസ്‌ യുണിറ്റ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും സെ. മേരിസ് യുണിറ്റ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും സെ. പിറ്റര്‍ യുണിറ്റ് മുന്നാം സ്ഥാനവും യഥാക്രമം കരസ്ഥമാക്കി. നവം. 27നു രണ്ടാമത്തെ കുര്‍ബാനയ്ക്ക് ശേഷം വികാരി ഫാ. ജോസഫ് മുരിങ്ങാതേരി സമനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു . 


No comments:

Post a Comment