ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

11/12/2011

"മാറാനാതാ" 2011

"മാറാനാതാ" ബൈബിള്‍ കണ്‍വെന്ഷനിലെ ദിവ്യകാരുണ്യ  പ്രദക്ഷണത്തില്‍ നിന്ന് 


1 comment: