ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

05/05/2011

അഭിനന്ദനങ്ങള്‍... !

 ACC (Advanced Catechism Course affiliated with Calicut University) -ല്‍ തൃശ്ശൂര്‍ അതിരൂപതയില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക്‌ കരസ്ഥമാക്കിയ അമ്മാടം ഇടവകയിലെ  സെജെന്‍സി ജേക്കബ്ബിന്‌ ഇടവകയുടെ ഹൃദ്യമായ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍... !

No comments:

Post a Comment