ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

05/05/2011

മദ്യസംസ്കാരം വേണ്ടേ... വേണ്ട

കോടന്നൂരുള്ള ത്രീ സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടലിന്‌ ബാര്‍ ലൈസന്‍സ്‌ നല്‍കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്‌ കോടന്നൂര്‍ പൌരസമിതി നടത്തിവരുന്ന അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹത്തിന്‌ പിന്തുണപ്രഖ്യാപിച്ച്‌ അമ്മാടം പള്ളി ഭക്തസംഘടനഏകോപനസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബാറിനു മുന്നില്‍ ധറ്‍ണ്ണ നടത്തി.

No comments:

Post a Comment