ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

16/08/2011

സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം


ആഗ്സ്റ്റ്15, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും, മാതാവിണ്റ്റെ സ്വര്ഗ്ഗാരോപണ തിരുന്നാളും, സി. എല്‍. സി ദിനവും അമ്മാടം സെ.ആന്റണീസ്പള്ളിയില്സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു. കാലത്ത്വി. കുറ്ബ്ബാനയ്ക്ക്ശേഷം 9 മണിക്ക്വികാരി ഫാ. ജോസഫ്മുരിങ്ങാത്തേരി ദേശീയ പതാകയും, അസി.വികാരി ഫാ. അല്ജോ കരേരക്കാട്ടില്സി.എല്‍.സി പതാകയും ഉയര്ത്തി. തുടര്ന്ന് സി. എല്‍. സി പ്രാര്ത്ഥനയും മിഠായി വിതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

No comments:

Post a Comment