ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

13/06/2011

കപ്പേള തിരുന്നാളുകള്‍..

അമ്മാടം സെന്‍റ്‌.ആന്‍റണീസ്‌ പള്ളിക്ക്‌ കീഴിലുള്ള ദേവമാത കപ്പേളയിലെയും, സെന്‍റ്‌.ആന്‍റണീസ്‌ കപ്പേളയിലേയും തിരുന്നാളുകള്‍ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി ആഘോഷിച്ചു. രണ്ടു കപ്പേളകളിലും തിരുക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശേഷം ഊട്ടുനേര്‍ച്ച ആശീര്‍വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു... 

No comments:

Post a Comment